Varaus- ja peruutusehdot

YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Noudatamme yleisiä sopimusehtoja. Voit tarkistaa ne täältä: https://urly.fi/1j5x

 1. Soveltamisala ja erityisehdot

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden tekemiin majoitusvarauksiin. Mikäli varauskanavalla on omat varaus- ja peruutusehdot, niitä sovelletaan ensisijaisesti.

Näissä tapauksissa tämän dokumentin mukaisia yleisiä varaus- ja peruutusehtoja sovelletaan toissijaisesti. Nämä ehdot eivät kuitenkaan koske yksittäisten henkilöiden tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle, jonka koko on yli 9 henkilöä. Näitä ehtoja sovelletaan sellaisiin internetin kautta tehtyihin majoitusvarauksiin, jotka tehdään majoitusliikkeen omien internetsivujen kautta. Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa juhlapyhien, majoitusliikekohtaisten erityistapahtumien tai majoitukseen liittyvien oheispalvelujen vuoksi. Asiakkaalle tulee varauksen vahvistamisen yhteydessä antaa tieto erityisehtojen sisällöstä.

 1. Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, saapumisja lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo Arctic Guesthouse & Igloosia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse. Arctic Guesthouse & Igloos voi asettaa varausmaksun suorittamisen tai varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

 1. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Arctic Guesthouse & Igloosilta voi kysyä tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja. Huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 18.00 saakka. Jos asiakas saapuu majoitusliikkeeseen tätä myöhemmin, hänen on ilmoitettava siitä majoitusliikkeelle varauksen peruuntumisen uhalla.

Jos asiakas on saapunut majoitusliikkeeseen sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hänelle on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle tästä aiheutuneista välittömistä vahingoista, kuten tarpeellisista asian selvittämisestä aiheutuneista puhelin- ja matkakuluista.

 1. Varaustakuu (Hotel Reservation Service)

Varauksen varmistamiseen kansainvälisten luottokorttien haltijat voivat käyttää varaustakuuta. Sillä voidaan pitää huone varattuna klo 18.00 jälkeenkin ilman, että asiakas erikseen ilmoittaa myöhäisestä saapumisestaan. Arctic Guesthouse & Igloos pyytää kortinhaltijalta seuraavat tiedot: nimen, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus pyytää tiedot kirjallisesti tai suullisesti.

Arctic Guesthouse & Igloos antaa asiakkaalle seuraavat tiedot: majoitusliikkeen nimen ja osoitteen, huoneen hinnan veroineen, varausnumeron ja peruutusehdot sekä saapumatta jäämistä koskevan yhden vuorokauden hintaa veroineen vastaavan veloituksen mahdollisuus, mikäli kortinhaltija ei saavu sovittuna ajankohtana majoitusliikkeeseen, eikä majoitusliikkeen ilmoittamia peruutusehtoja ole noudatettu. Asiakkaalla on halutessaan oikeus saada tiedot myös kirjallisesti. Asiakkaan tulee säilyttää majoitusliikkeen antama informaatio.

 1. Peruutus ja saapumatta jääminen

Asiakas voi peruuttaa huonevarauksen kustannuksitta viimeistään klo 18.00 varausta edeltävänä päivänä. Jos asiakas jää saapumatta, Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus veloittaa häneltä yhden vuorokauden hinta, ellei huonetta saada myytyä edelleen. Jos Varaustakuuta käyttänyt asiakas ei peruuta varausta ja jää saapumatta, majoitusliikkeellä on oikeus korvauksena veloittaa asiakkaan luottokortilta yhden vuorokauden hinta veroineen.

 Arctic Guesthouse & Igloosilla on näyttövelvollisuus siitä, että asiakas ei ole peruuttanut varaustaan peruutusehtojen mukaisesti ja että hän on hyväksynyt aiheutuneiden kulujen veloituksen luottokortiltaan. Useampaa yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa kustannuksitta 15 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50% varauksen arvosta siltä ajalta, kun huonetta ei ole saatu myytyä edelleen. Jos asiakas peruuttaa useampaa yötä koskevan varauksensa alle kaksi vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää, eikä huonetta saada myytyä edelleen, veloitetaan koko varauksen arvo.

 1. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa

Mikäli asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää, hänen on ilmoitettava lähdöstään Arctic Guesthouse & Igloosin henkilökunnalle viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä. Muutoin Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus veloittaa häneltä korvauksena yhden vuorokauden hinta. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, asiakkaan on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta saada varattua edelleen.

 1. Maksut

Asiakas maksaa huoneen Arctic Guesthouse & Igloosin vastaanottoon saapumisen tai lähdön yhteydessä tai ennakkoon varausmaksun osuudelta. Arctic Guesthouse & Igloos vähentää mahdollisen ennakkoon suoritetun varausmaksun lopullisesta huonelaskusta. Jos asiakas peruuttaa varauksensa peruutusehtojen vastaisesti, Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus pitää asiakkaan suorittama varausmaksu. Jos vastaavasti asiakas on peruuttanut huoneen peruutusehtojen mukaisesti, Arctic Guesthouse & Igloos on velvollinen palauttamaan asiakkaalle hänen maksamansa varausmaksu lukuun ottamatta toimistokuluja.

Jos Arctic Guesthouse & Igloosille on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista erityisistä palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi juhlakoristelut, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin jne., asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut Arctic Guesthouse & Igloosille. Arctic Guesthouse & Igloos voi vähentää mainitut kulut asiakkaalle palautettavasta varausmaksusta.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä Arctic Guesthouse & Igloosille ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon sähköpostitse sales(a)acrticguesthouseandigloos.com tai postitse Lehtotie 2, 97700 Ranua. Arctic Guesthouse & Igloosilla on kuitenkin oikeus vähentääpalautettavasta määrästä toimistokulut.

Jos edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiakkaan lähtö tapahtuu ennen sovittua lähtöpäivää, voidaan asiakkaan maksettavaksi edellä kohdan 6 perusteella muutoin sovittua hintaa kohtuullistaa käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta ole saatu varattua edelleen. Varauksen vahvistamisen jälkeen Arctic Guesthouse & Igloosilla ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa.

Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Arctic Guesthouse & Igloos ei saa kuitenkaan korottaa sovittua majoituksen hintaa varauksen alkamispäivää edeltävien 21 päivän aikana. Jos korotus majoituksen hinnassa on varauksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 10 prosenttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta. Asiakkaan on ilmoitettava varauksen peruuttamisesta Arctic Guesthouse & Igloosille viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon hinnan korotuksesta. Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus tehdä kansainvälisten luottokorttien haltijoille varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus luottokortilta.

Ennakkomaksuna luottokortilta voidaan veloittaa varauksen yhteydessä kohtuullinen varausmaksu. Jos Arctic Guesthouse & Igloos ei ole tehnyt ennakkovarmennusta, heillä on oikeus asiakkaan sisään kirjautumisen yhteydessä periä kohtuullinen vakuus lisäpalveluiden (kuten minibaarin) käyttämisestä.

 1. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut majoitusliikkeen järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

 1. Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Arctic Guesthouse & Igloos voi ottaa asiakkaan pyynnöstä säilytettäväksi tämän arvotavaroita. Arctic Guesthouse & Igloosilla on oikeus periä säilytyksestä maksu. Jos asiakkaan säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on hänen ilmoitettava siitä Arctic Guesthouse & Igloosille ennen sen säilöön jättämistä. Arctic Guesthouse & Igloos voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta. Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan, jollei Arctic Guesthouse & Igloosin henkilökunta ole ottanut niitä säilytettäväksi. Majoitusliike ei vastaa huoneessa olevasta asiakkaan omaisuudesta. Arctic Guesthouse & Igloos ei vastaa autohallissa tai majoitusliikkeen pysäköintialueella olevan asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden  vahingoittumisesta tai katoamisesta. Arctic Guesthouse & Igloosilla on maksutta käytössä videovalvottu piha-alue.

 1. Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa, jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai Arctic Guesthouse & Igloosin muille tiloille, siellä oleville

huonekaluille tai varusteille sekä muille Arctic Guesthouse & Igloosin asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

 1. Virhe ja virheilmoitus

Jos huone tai siihen liittyvät taikka varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, Arctic Guesthouse &

Igloosin suorituksessa on virhe. Jos huone ei ole asiakkaan käytettävissä luvattuna aikana, suorituksessa on virhe. Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä vastaanottoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

 1. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

Arctic Guesthouse & Igloosin on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Arctic Guesthouse & Igloos saa kuitenkin kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Asiakas saa kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa. Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä Arctic Guesthouse & Igloosin kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, asiakkaalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista välittömistä vahingoista.

 1. Arctic Guesthouse & Igloosin ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Arctic Guesthouse & Igloos ja asiakas ensisijaisesti neuvottelevat heidän välisistä erimielisyyksistä. Erimielisyystilanteissa asiakas voi saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta. Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Sopimusehdot pohjautuvat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n yleisiin varaus- ja peruutusehtoihin.