Yleistä tietoa AuroraHut igluajelusta

AuroraHut lasi-iglua saa kuljettaa, ohjailla tai hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi. Rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa ohjailla tai hallita vain henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta. Iglua ei ajeta eikä siirretä alkoholin vaikutuksen alaisena. (Vesiliikennelaki ja ruorijuopumus.) 

Iglun käyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä, eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille, taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Iglua on ohjailtava annettua nopeutta noudattaen, ja olosuhteisiin nähden oikein valitulla nopeudella yhteentörmäämisen ja ympäristölle aiheutuvan vahingon välttämiseksi. Iglua ei saa ankkuroida, eikä siirtää liian lähelle yksityisten henkilöiden rantoja.

Iglussa yöpyminen

Yöpyminen AuroraHut-iglueveneessä suoritetaan aina kiinteästi ankkuroituna Arctic Guesthouse & Igloosin rannassa, mikäli toisin ei ole erikseen sovittua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakkaalla ei ole tiedossa/ luvattua rantaa yöpyä, yöpyminen tapahtuu majatalon laiturissa. Laiturointi pitää tehdä kello 22.00 mennessä. Sen jälkeen vesille ei ole asiaa ennen aamua (turvallisuuskysymys).

Turvallisuuteen sekä vahinkoihin liittyvää tietoa

AuroraHut-igluveneen käyttäjän on osallistuttava kykynsä mukaan muualla laissa edellytettyihin pelastustoimenpiteisiin sekä muutoinkin niihin toimiin, joihin onnettomuus- tai vaaratilanne antaa aihetta.

Iglun liikkumisesta vesialueella ja sen  turvallisuudesta vastaa sen päällikkö. Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee iglun liikkeitä. Igluveneen päällikkö sitoutuu noudattamaan annettua ohjeistusta allekirjoittamalla tämän asiakirjan.

Jos iglun päällikkö  on aiheuttanut vahinkoa tai iglu on vahingoittunut (myös tekninen vika) , on sen päällikön viipymättä ilmoitettava vahingosta Arctic Guesthouse & Igloosille puhelimitse numeroon 0400 268 960, sekä suuremmissa vahingoissa/onnettomuustilanteissa ensisijaisesti hätäkeskukselle.

Mikäli iglun moottori syystä tai toisesta lakkaa toimimasta ja joudumme noutamaan iglun vesiltä, emme ole velvollisia tarjoamaan asiakkaalle uutta/ toimivaa iglua. Tai jos se tehdään, tulee tällaisessa tapauksessa myös toisen iglun varaus maksaa siitä johtuvista kustannuksista johtuen.

Igluveneen päälliköllä on lisäksi velvollisuus korvata vahinko, joka aiheutuu päällikön oman huolimattomuuden seurauksena tai annettujen ohjeiden laiminlyönnistä. Vahingonkorvausasioissa noudatetaan vahingonkorvauslakia. Vahingon sattuessa tällaisissa olosuhteissa, omavastuu on 500€ suuruinen.

Arctic Guesthousen & Igloosin henkilökunnalla on lisäksi oikeus evätä vesille lähtö, mikäli he katsovat ettei päällikkö ole kykenevä noudattamaan annettua ohjeistusta ja täten takaamaan igluajelun turvallista etenemistä. Henkilökunnallamme on lisäksi – tilanteen niin vaatiessa – oikeus keskeyttää jo käynnissä oleva aktiviteetti.

Iglujen siirto keväällä ja syksyllä

AuroraHut lasi-igluja on mahdollista siirtää paikasta toiseen Ranuanjärven ollessa jäässä. Iglujen siirrossa menemme kuitenkin asiakkaiden sekä henkilökuntamme turvallisuus edellä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että igluja on mahdollista siirtää paikasta toiseen vain silloin, kun järven jäätilanne ja muut olosuhteet sen sallivat. Noudatamme näissä tilanteissa paikallisten pelastusviranomaisten antamia turvaohjeistuksia. Iglun siirto talvikaudella on maksullinen lisäpalvelu, jonka voit ostaa joko verkkokaupastamme tai majatalomme vastaanotosta. 

EMME PYSTY LUPAAMAAN VARMAA VESILLE PÄÄSEMISTÄ. Vesille pääsyä voivat rajoittaa mm. vallitsevat sääolosuhteet, joilla on igluveneilyyn merkittävä vaikutus. Huonojen ja haastavien sääolojen myötä riski vahingoille kasvaa valtavasti. Vesille pääseminen katsotaan siis aina turvallisuus edellä ja tilannekohtaisesti.